Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdagen den 9 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 9 september 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 165.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.6 MB)

Ärendelista

 • Utredning av eventuell anslutning av
  industrivatten till Ellös vattenreningsverk
 • Antagande av Allmänna lokala
  ordningsföreskrifter
 • Information om enkät gällande digitalt
  verktyg för förtroendevalda
 • Hyressättning av nya lägenheter, SÄBO
  Ängsviken
 • Information om delårsrapport augusti 2020
  för Orust kommun
 • Information om delårsuppföljning och
  helårsprognos sektor ledning och
  verksamhetsstöd augusti 2020
 • Godkännande av åtgärder med anledning av
  revisionens rekommendationer i
  granskningen av investeringsprocessen
 • Finansrapport augusti 2020
 • Vakansprövning
 • Beslut om förfarandet med vakansprövning i
  kommunstyrelsens arbetsutskott, från och
  med år 2021
 • Godkännande av inspel kring brister i
  transportinfrastrukturen
 • Remissvar om Fyrbodals kommunalförbunds
  Verksamhetsplan och budget 2021-2023
  samt förslag om långsiktig finansiering av
  Kommunakademin Väst
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre