Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdagen den 9 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 9 september 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 165.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.6 MB)

Ärendelista

 • Utredning av eventuell anslutning av
  industrivatten till Ellös vattenreningsverk
 • Antagande av Allmänna lokala
  ordningsföreskrifter
 • Information om enkät gällande digitalt
  verktyg för förtroendevalda
 • Hyressättning av nya lägenheter, SÄBO
  Ängsviken
 • Information om delårsrapport augusti 2020
  för Orust kommun
 • Information om delårsuppföljning och
  helårsprognos sektor ledning och
  verksamhetsstöd augusti 2020
 • Godkännande av åtgärder med anledning av
  revisionens rekommendationer i
  granskningen av investeringsprocessen
 • Finansrapport augusti 2020
 • Vakansprövning
 • Beslut om förfarandet med vakansprövning i
  kommunstyrelsens arbetsutskott, från och
  med år 2021
 • Godkännande av inspel kring brister i
  transportinfrastrukturen
 • Remissvar om Fyrbodals kommunalförbunds
  Verksamhetsplan och budget 2021-2023
  samt förslag om långsiktig finansiering av
  Kommunakademin Väst
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre