Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdagen den 11 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 305.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 318.4 kB)

Ärendelista

 • Piren i Henån
 • Statusuppdatering avseende investeringsprojekt
 • Information om skolskjutsupphandling
 • Information om delårsrapport augusti 2019
 • Information om sektor ledning och verksamhetsstöds delårsrapport augusti 2019
 • Finansrapport 2019
 • Toaletterna på kulturhuset Kajutan
 • Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 • Antagande i Gallringsplan för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse
 • Vakansprövning 2019
 • Utbetalning av partistöd 2020
 • Motion om tjänst som näringslivsutvecklare
 • Motion om självkörande bussar
 • Medborgarförslag om fria bussresor för äldre invånare i Orust kommun
 • Medborgarförslag om gratis buss till Henån
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre