Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdagen den 11 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 11 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 305.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 318.4 kB)

Ärendelista

 • Piren i Henån
 • Statusuppdatering avseende investeringsprojekt
 • Information om skolskjutsupphandling
 • Information om delårsrapport augusti 2019
 • Information om sektor ledning och verksamhetsstöds delårsrapport augusti 2019
 • Finansrapport 2019
 • Toaletterna på kulturhuset Kajutan
 • Antagande av Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 • Antagande i Gallringsplan för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse
 • Vakansprövning 2019
 • Utbetalning av partistöd 2020
 • Motion om tjänst som näringslivsutvecklare
 • Motion om självkörande bussar
 • Medborgarförslag om fria bussresor för äldre invånare i Orust kommun
 • Medborgarförslag om gratis buss till Henån
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre