Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Onsdag den 21 april sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 april
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Ny Sotningstaxa 2021 MBN/2021:616
3. Förslag till svar på motion om koldioxidbudget MBN/2021:606
4. Budgetförutsättningar 2022-2024 MBN/2021:681
5. Verksamhetsmål och förslag till handlingsplan MBN/2021:703
6. Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden MBN/2021:704
7. Förvaltningens information 2021-04-21 MBN/2021:2
8-18. Enskilda ärenden
19. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
20. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 215-426 MBN/2021:4


Återställ
Hjälp oss bli bättre