Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Torsdag den 16 april sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 april
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2020:3
2. Prövning av miljö- och byggnadsnämndens yttrande över motion om inrättande av tjänst som bygglovsrådgivare MBN/2020:385
3. Prövning av yttrande till JO MBN/2019:918
4. Information om behovsutredning och tillsynsplaner MBN/2020:466

Återställ
Hjälp oss bli bättre