Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Onsdag den 18 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 18 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Prövning av riktlinjer för byggbodar MBN/2021:1454

3. Förvaltningens information MBN/2021:2

4-19. Enskilda ärenden

20. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

21. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4


Återställ
Hjälp oss bli bättre