Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Onsdag den 18 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 18 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Prövning av riktlinjer för byggbodar MBN/2021:1454

3. Förvaltningens information MBN/2021:2

4-19. Enskilda ärenden

20. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

21. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4


Återställ
Hjälp oss bli bättre