Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 27 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 27 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Stora salen, Kyrkans hus, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet (ärende 2-6)

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Information till nämnden om bygglovsbefriade åtgärder
  • Förslag om fortsatt finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024
  • Prövning av beslut om tillsättning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
  • Prövning av upphävande av beslut MBN 2017-05-18 § 94 Policy för bedömning av enskilda avloppsanordningar
  • Förslag på gemensam målbild vad gäller bygglovshantering
  • Förvaltningens information 2020-08-27
  • Enskilda ärenden punkt 8-30
  • Anmälan av inkomna skrivelser
  • Anmälan av delegeringsbeslut

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre