Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 27 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 27 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Stora salen, Kyrkans hus, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet (ärende 2-6)

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 111.8 kB)

ProtokollPDF (pdf, 175.2 kB)

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Information till nämnden om bygglovsbefriade åtgärder
  • Förslag om fortsatt finansiering av Miljösamverkan Västra Götaland 2021-2024
  • Prövning av beslut om tillsättning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
  • Prövning av upphävande av beslut MBN 2017-05-18 § 94 Policy för bedömning av enskilda avloppsanordningar
  • Förslag på gemensam målbild vad gäller bygglovshantering
  • Förvaltningens information 2020-08-27
  • Enskilda ärenden punkt 8-30
  • Anmälan av inkomna skrivelser
  • Anmälan av delegeringsbeslut

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre