Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 18 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1
2. Förslag till kommungemensam policy för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna (reviderad 2022-08-05) MBN/2020:1817
3. Förvaltningens information 2022-08-18 MBN/2022:2
4. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
5. Anmälan av delegeringsbeslut nr 999-1186 MBN/2022:4
6. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Töllås 1:31 MBN/2021:1394
7. Prövning av ansökan om rivning samt anläggande av parkering på fastigheten Henån 1:306 MBN/2022:1127
8. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nösund 1:230 MBN/2022:738
9. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 5:345 MBN/2022:971
10. Prövning av ansökan om nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Brattås 1:60 MBN/2022:1063
11. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Nösund 1:20 MBN/2022:735
12. Prövning av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rossö 1:37 MBN/2022:1016
13. Prövning av bygglov för nybyggnad av pelletssilo på fastigheten Henån 3:2. MBN/2022:932
14. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur/ plank på fastigheten Malön 1:135 MBN/2022:501

Återställ
Hjälp oss bli bättre