Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Onsdag den 8 december sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 8 december
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Godkännande av ändrad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden MBN/2021:2043
3. Information om avfallsdispenser samt förslag om utökat tidsintervall för uppehållsdispens MBN/2021:2088
4. Uppföljande information om Tillsynskampanj för avlopp 2018-2021, inventering av enskilda avlopp kring hårt belastade avrinningsområden MBN/2017:1716
5. Information om tillsyn av lantbruk 2021 MBN/2021:2067
6. Förvaltningens information MBN/2021:2
7-23. Enskilda ärenden
24. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
25. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1383-1510 MBN/2021:4


Återställ
Hjälp oss bli bättre