Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Torsdag den 10 december sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 december
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2020:3
2. Information från Räddningstjänsten MBN/2020:878
3. Information LONA-projekt Strandpaddor på Käringön vid MBN december 2020 MBN/2019:1780
4. Inventering av gödselvårdsanläggningar inom vattenskyddsområdet för Rödsvattnet MBN/2020:830
5. Uppföljning av internkontrollplan 2020 MBN/2019:1788
6. Prövning av internkontrollplan 2021 för Miljö- och byggnadsnämnden MBN/2020:1907
7. Antagande av sammanträdestid juli 2021 MBN/2020:1610
8. Prövning av regler för politiska möten på distans MBN/2020:1932
9. Förvaltningens information MBN/2020:7
10-18. Enskilda ärenden
19. Inkomna skrivelser MBN/2020:4
20. Delegeringsbeslut MBN/2020:5

Återställ
Hjälp oss bli bättre