Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Torsdag den 5 december sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 5 december
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Koppholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 95.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 127.3 kB)

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Redogörelse för pågående arbete med Kulturmiljöprogram
  • Yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun
  • Information om Grundvattenutredning Orust 2019
  • Redovisning av totalfosforhalten i fyra vattendrag Orust 2019, inom ramen för "Bohusbäckprogrammet"
  • Redovisning av LOVA-projekt, "Förprojektering av möjligheterna att åtgärda internbelastning av fosfor i Grindsbysjön och Assmunderödvatten"
  • Uppföljande information om inventering av enskilda avlopp kring hårt belastade avrinningsområden
Återställ
Hjälp oss bli bättre