Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Torsdag den 5 december sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 5 december
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Koppholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 95.7 kB)

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Redogörelse för pågående arbete med Kulturmiljöprogram
  • Yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun
  • Information om Grundvattenutredning Orust 2019
  • Redovisning av totalfosforhalten i fyra vattendrag Orust 2019, inom ramen för "Bohusbäckprogrammet"
  • Redovisning av LOVA-projekt, "Förprojektering av möjligheterna att åtgärda internbelastning av fosfor i Grindsbysjön och Assmunderödvatten"
  • Uppföljande information om inventering av enskilda avlopp kring hårt belastade avrinningsområden
Återställ
Hjälp oss bli bättre