Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Onsdag den 17 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 17 februari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 MBN/2021:248
3. Förvaltningens information 2021-02-17 MBN/2021:2
4-19. Enskilda ärenden
20. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
21. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1-116 MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre