Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Onsdag den 17 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 17 februari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 MBN/2021:248
3. Förvaltningens information 2021-02-17 MBN/2021:2
4-19. Enskilda ärenden
20. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
21. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1-116 MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre