Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 20 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 februari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2019
3. Prövning av förslag till Kommunstyrelsen om utökning av ram
4. Information om Grundvattenutredning Orust 2019, del 2 - presentation av den fördjupade utredningen av utvalda områden
5. Prövning av nytt yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
6. Information om miljöenhetens pågående projekt

Återställ
Hjälp oss bli bättre