Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Onsdag den 16 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 16 februari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
  • Verksamhetsberättelse 2021 för sektor miljö- och bygg MBN/2022:254
  • Förvaltningens information 2022-02-16 MBN/2022:2
  • Enskilda ärenden
  • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
  • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1-123 MBN/2022:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre