Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Onsdag den 20 januari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 20 januari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Prövning av sotningstaxa 2020 MBN/2020:1989
3. Information om miljötillståndet i vattendrag på Orust, inom ramen för Bohusbäckprogrammet MBN/2021:33 s.7-8
4. Förvaltningens information 2021-01-20 MBN/2021:2
5-19. Enskilda ärenden
20. Anmälan om inkomna skrivelser MBN/2020:4
21. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1462-1636 MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre