Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Onsdag den 20 januari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 20 januari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Prövning av sotningstaxa 2020 MBN/2020:1989
3. Information om miljötillståndet i vattendrag på Orust, inom ramen för Bohusbäckprogrammet MBN/2021:33 s.7-8
4. Förvaltningens information 2021-01-20 MBN/2021:2
5-19. Enskilda ärenden
20. Anmälan om inkomna skrivelser MBN/2020:4
21. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1462-1636 MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre