Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Torsdag den 24 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 januari
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 53.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 68.3 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Uppdragsdokument 2019-2021 och
  detaljbudget 2019 samt lokalförsörjningsplan
  för Sektor Miljö och bygg
 • Enhets- och tillsynsplan 2019 Bygg
 • Miljöenhetens enhetsplan för 2019 och
  placering för 2020-2021, behovsutredning
  och tillsynsplaner samt verksamhetsutfall för
  prioåtgärderna 2018
 • Ändring av miljö- och byggnadsnämndens
  delegationsordning, Livsmedelsförordningen
  (2006:813)
Återställ
Hjälp oss bli bättre