Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Onsdag den 7 juli sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 juli
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Prövning av tillägg i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning MBN/2021:1253

3. Förvaltningens information MBN/2021:2

4-13. Enskilda ärenden

14. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

15. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre