Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Onsdag den 7 juli sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 juli
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Prövning av tillägg i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning MBN/2021:1253

3. Förvaltningens information MBN/2021:2

4-13. Enskilda ärenden

14. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

15. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre