Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 17 juni sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 juni
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Information från Räddningstjänsten MBN/2021:1054

3. Information om nyetablering av vindkraftsparker till havs MBN/2021:1115

4. Riktlinjer för ärendeprioritering och rutin för beredning av bygglov MBN/2021:1080

5. Förvaltningens information MBN/2021:2

6-17. Enskilda ärenden

18. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

19. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre