Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 4 juni sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 4 juni
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Information från Räddningstjänsten
3. Begäran från nämnden om särskilt uppdrag om tillsyn och avgifter
4. Begäran från miljö- och byggnadsnämnden om särskilt uppdrag gällande avloppstillsyn inom vattenskyddsområde
5. Information om brunnsinventering av samlingslokaler
6. Information om brunnsinventering av hyresbostäder
7. Information till miljö- och byggnadsnämnden om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med anledning av Covid-19

Återställ
Hjälp oss bli bättre