Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i maj

Onsdag den 19 maj sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 19 maj
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Åtgärdsplan som svar på uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Orust kommun MBN/2020:316

3. Uppföljning och helårsprognos april 2021 för sektor miljö och bygg MBN/2021:448

4. Förändringar inom livsmedelslagstiftningen MBN/2021:820

5. Förvaltningens information 2021-05-19 MBN/2021:2

6-18. Enskilda ärenden

19. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

20. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre