Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Onsdag den 17 mars sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 17 mars
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet.

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Yttrande angående samråd kring nytt åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 MBN/2020:1798
3. Ekonomirapport, prognos för februari 2021, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet MBN/2021:448
4. Förvaltningens information 2021-02-17 MBN/2021:2
5-26. Enskilda ärenden
27. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
28. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre