Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 19 mars sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 19 mars
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet.

Öppna sammanträdet, ärenden 2-4, börjar klockan 08:20.

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Ekonomirapport, prognos för februari 2020,
    miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
  • Information om nya Attefallsregler
  • Information om bedömningsgrunder och
    aktuella domar avseende små
    avloppsanläggningar
Återställ
Hjälp oss bli bättre