Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Onsdag den 17 november sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 17 november
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1
2. Information från Planenheten MBN/2021:1809
3. Godkännande av prognosrapport oktober 2021 för sektor miljö- och bygg MBN/2021:448
4. Uppdragsdokument för 2022-2024 och detaljbudget 2022 för miljö- och bygg MBN/2021:292
5. Uppföljning av internkontrollplan 2021 för sektor miljö- och bygg MBN/2020:1907
6. Antagande av internkontrollplan 2022 - miljö- och bygg MBN/2021:1931
7. Information om tillsynsarbetet på byggenheten MBN/2021:1999
8. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente MBN/2021:1623
9-26. Enskilda ärenden
27. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
28. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1229-1382 MBN/2021:4


Återställ
Hjälp oss bli bättre