Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Torsdag den 19 november sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 19 november
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2020:3
2. Redogörelse för pågående arbete med Kulturmiljöprogram MBN/2016:1021
3. Ekonomirapport, prognos för oktober 2020, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet MBN/2020:1818
4. Uppdragsdokument 2021-2023 och detaljbudget 2021 samt lokalförsörjningsplan för Sektor miljö och bygg MBN/2020:1584
5. Uppdrag om policy för enskilda avlopp MBN/2020:1817
6. Lägesrapport LEVA Orust november 2020 MBN/2018:1001.
7. Förvaltningens information MBN/2020:7
8-31. Enskilda ärenden
32. Inkomnan skrivelser MBN/2020:4
33. Delegationsbeslut MBN/2020:5

Återställ
Hjälp oss bli bättre