Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Torsdag den 14 november sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 november
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 86.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 102.3 kB)

Protokoll § 207PDF (pdf, 45.9 kB)

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Information från Räddningstjänsten
  • Förändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625
  • Förslag till beslut för ändring av nya taxebestämmelserna i enlighet med EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
  • Indexjustering av kommunal miljötaxa och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2019.
  • Information om remiss angående fördjupad strukturbild för kustzonen
  • Yttrande över samrådshandlingar gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
  • Information om kommande samråd gällande revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet, Orust kommun
  • Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget 2020 samt lokalförsörjningsplan för Sektor Miljö och Bygg
  • Ekonomirapport, prognos för oktober 2019, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
Återställ
Hjälp oss bli bättre