Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Onsdag den 20 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 oktober
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2021:1
2. Antagande av bygglovstaxa 2022, MBN/2021:1810
3. Ändring av miljöbalkstaxan från år 2022, MBN/2021:1801
4. Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, MBN/2021:1623
5. Information från Planenheten, MBN/2021:1809
6. Svar på Länsstyrelsens uppföljning av åtgärdsplan för livsmedelskontrollen i Orust kommun, MBN/2020:316
7. Ändrad taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, MBN/2021:1682
8. Information om vattenmiljöprojekt inom LEVA Orust och 8+fjordar, MBN/2021:1797
9. Förvaltningens information 2021-10-20, MBN/2021:2
10-17. Enskilda ärenden
18. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut, MBN/2021:3
19. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1085-1228, MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre