Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Onsdag den 20 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 oktober
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2021:1
2. Antagande av bygglovstaxa 2022, MBN/2021:1810
3. Ändring av miljöbalkstaxan från år 2022, MBN/2021:1801
4. Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, MBN/2021:1623
5. Information från Planenheten, MBN/2021:1809
6. Svar på Länsstyrelsens uppföljning av åtgärdsplan för livsmedelskontrollen i Orust kommun, MBN/2020:316
7. Ändrad taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, MBN/2021:1682
8. Information om vattenmiljöprojekt inom LEVA Orust och 8+fjordar, MBN/2021:1797
9. Förvaltningens information 2021-10-20, MBN/2021:2
10-17. Enskilda ärenden
18. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut, MBN/2021:3
19. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1085-1228, MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre