Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Torsdag den 22 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 22 oktober
Klockan 08:20
Sammanträdesrum förmiddag Årholmen,
eftermiddag Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2020:3
2. Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken MBN/2019:1583
3. Förtydligande av punkt M 6.1 i delegationsordningen MBN/2020:1601
4. Prövning av ändring av miljöbalkstaxan från 2021 MBN/2020:1623
5. Prövning av ny taxa enligt plan- och bygglagen från 2021 MBN/2020:1441
6. Prövning av antagande av preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och byggnadsnämnden 2021 MBN/2020:1610
7. Inventering av enskilda avlopp inom vattenskyddsområdet för Rödsvattnet MBN/2020:830
8. Förvaltningens information 2020-10-22 MBN/2020:7
9-42. Enskilda ärenden
43. Anmälan om inkomna skrivelser MBN/2020:4
44. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1115-1248 MBN/2020:5

Återställ
Hjälp oss bli bättre