Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Torsdag den 22 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 22 oktober
Klockan 08:20
Sammanträdesrum förmiddag Årholmen,
eftermiddag Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2020:3
2. Begäran om överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljöbalken MBN/2019:1583
3. Förtydligande av punkt M 6.1 i delegationsordningen MBN/2020:1601
4. Prövning av ändring av miljöbalkstaxan från 2021 MBN/2020:1623
5. Prövning av ny taxa enligt plan- och bygglagen från 2021 MBN/2020:1441
6. Prövning av antagande av preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och byggnadsnämnden 2021 MBN/2020:1610
7. Inventering av enskilda avlopp inom vattenskyddsområdet för Rödsvattnet MBN/2020:830
8. Förvaltningens information 2020-10-22 MBN/2020:7
9-42. Enskilda ärenden
43. Anmälan om inkomna skrivelser MBN/2020:4
44. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1115-1248 MBN/2020:5

Återställ
Hjälp oss bli bättre