Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Torsdag den 17 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 oktober
Klockan 08:30
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 158.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 168.7 kB)

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning
  • Antagande av preliminära tider för sammanträden, ärendeberedning och justering för miljö- och byggnadsnämnden 2020
  • Information gällande kommunens policy gällande korruption
  • Information och uppföljning av servicenivåer
  • Uppföljning av handläggningstider
  • Uppföljning och rapportering av internkontrollplan 2019
  • Miljö- och byggnadsnämndens yttrande på motion om digitalisering och artificiell intelligens
  • Förslag på ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
  • Förslag till beslut om ändring av nya taxebestämmelserna i enlighet med EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
Återställ
Hjälp oss bli bättre