Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Onsdag den 22 september sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 22 september
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2021:1

2. Information från Räddningstjänsten MBN/2021:1054

3. Delårsrapport augusti 2021 för sektor miljö och bygg MBN/2021:448

4. Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente MBN/2021:1623

5. Information om projekt Strandskyddstillsyn Malö MBN/2021:779

6. Förvaltningens information MBN/2021:2

7-18. Enskilda ärenden

19. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3

20. Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2021:4

Återställ
Hjälp oss bli bättre