Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Torsdag den 24 september sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 september
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Information till miljö- och byggnadsnämnden om, av Sveriges geologiska undersökning utförd, utredning och riskbedömning av DDT-föroreningen på Kårehogen 1:3
3. Ekonomirapport, prognos för augusti 2020, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
4. Information om miljöenhetens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Covid-19
5. Prövning av ny taxa enligt plan- och bygglagen
6. Prövning av beslut om åtgärdsplan som svar på Länsstyrelsens revisionsrapport gällande livsmedelskontrollen
7. Förvaltningens information
8-15 enskilda ärenden
16. Anmälan av inkomna skrivelser
17. Anmälan av delegeringsbeslut

Återställ
Hjälp oss bli bättre