Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Torsdag den 24 september sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 september
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Information till miljö- och byggnadsnämnden om, av Sveriges geologiska undersökning utförd, utredning och riskbedömning av DDT-föroreningen på Kårehogen 1:3
3. Ekonomirapport, prognos för augusti 2020, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
4. Information om miljöenhetens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Covid-19
5. Prövning av ny taxa enligt plan- och bygglagen
6. Prövning av beslut om åtgärdsplan som svar på Länsstyrelsens revisionsrapport gällande livsmedelskontrollen
7. Förvaltningens information
8-15 enskilda ärenden
16. Anmälan av inkomna skrivelser
17. Anmälan av delegeringsbeslut

Återställ
Hjälp oss bli bättre