Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 11 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 april 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om kulturskolans verksamhet
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor Lärande
  • Uppdrag om översyn av en gemensam särskild undervisningsgrupp
  • Översyn av utemiljön vid Ellös och Varekils skolor
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
Återställ
Hjälp oss bli bättre