Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i april

Onsdagen den 7 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 april
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budget 2022-2024 för Sektor Lärande
  • Upphandling av skolskjuts
  • Revidering av regler för barnomsorg
  • Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
  • Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen i Orust kommun
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre