Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i april

Onsdagen den 7 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 april
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budget 2022-2024 för Sektor Lärande
  • Upphandling av skolskjuts
  • Revidering av regler för barnomsorg
  • Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
  • Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen i Orust kommun
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre