Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i augusti

Måndagen den 12 augusti sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 augusti
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 88.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 129.5 kB)

Ärendelista

 • Information om särskolans organisation från och med hösten 2019
 • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2018/2019
 • Budget 2019 - Sektor Lärande
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Lärande år 2018
 • Försäljning av sjöbod: Huseby 1:50 (sjönära byggnad och brygga 12) i Ellös
 • Information om specialkost
 • Information om upphandling av skolskjuts
 • Information om Kulturskolans verksamhet
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre