Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 12 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 december 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Beslut om områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande
  • Beslut tidplan för verksamhetsbesök m m år 2023
  • Läsårstider 2023/2024 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
  • Kulturskolans verksamhet
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Ellös förskolor
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre