Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 9 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 94.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 133.8 kB)

Ärendelista

 • Slutrapport kring projektet "Mindre barngrupper i förskolan"
 • Information om skolskjuts och bomresor
 • Återrapport kring arbetet med screeningsplanen
 • Beslut om områden för internkontrollplan år 2020 inom Sektor Lärande
 • Beslut om förändrad sammanträdesplan för utskottet för lärande 2020
 • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m år 2020
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Trafiksituationen vid Bagarevägens förskola
 • Information om resultatet från brukarenkät inom grundskolan år 2019
 • Läsårstider 2020/2021 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges Bästa Skolkommun 2019
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre