Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 9 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 94.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 133.8 kB)

Ärendelista

 • Slutrapport kring projektet "Mindre barngrupper i förskolan"
 • Information om skolskjuts och bomresor
 • Återrapport kring arbetet med screeningsplanen
 • Beslut om områden för internkontrollplan år 2020 inom Sektor Lärande
 • Beslut om förändrad sammanträdesplan för utskottet för lärande 2020
 • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m år 2020
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Trafiksituationen vid Bagarevägens förskola
 • Information om resultatet från brukarenkät inom grundskolan år 2019
 • Läsårstider 2020/2021 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges Bästa Skolkommun 2019
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre