Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 6 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2022
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • Information: Läsårstider 2022/2023 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar
 • Information: Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun år 2021
 • Information: Kommungemensam förstudie avseende studieresultat i grundskolan
 • Information: Kommungemensam förstudie avseende grundsärskolan
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre