Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 6 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
  • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2022
  • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
  • Information: Läsårstider 2022/2023 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar
  • Information: Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun år 2021
  • Information: Kommungemensam förstudie avseende studieresultat i grundskolan
  • Information: Kommungemensam förstudie avseende grundsärskolan
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre