Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 10 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 86.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 116.6 kB)

Ärendelista

 • Information om Orust Gymnasieskolas inriktning
 • Presentation av Kulturskolans verksamhet
 • Beslut om förändrad sammanträdesplan för utskottet för lärande år 2020
 • Återrapport kring arbetet med screeningsplanen
 • Budget 2019: Verksamhetsberättelse avseende Sektor Lärande
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Skolpeng utomlands
 • Remissvar på motion om pedagogisk omsorg
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2019)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 7 kap § 19 a Skollagen (2019)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre