Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 7 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 7 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Budget: Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 för Sektor Lärande
 • Budget 2022-2024 - Sektor Lärande
 • Svar på remissförslag om samverkansavtal för naturbruksutbildningar
 • Resultatet från medarbetarenkäten HME 2021 avseende Sektor Lärande
 • Löneläget inom Sektor Lärande
 •  
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre