Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 1 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 1 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Information om grundsärskolans verksamhet
 • Information om situationen kring Covid-19 inom Sektor Lärandes verksamheter
 • Förskola i Ellös
 • Ny förskola i Svanesund
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Upphandling av skolskjuts
 • Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
 • Regional dialog om vuxenutbildning 2021
 • Samverkansprojekt mellan skola och individ- och familjeomsorgen
 • Läsårstider 2021/2022 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre