Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 1 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 1 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Information om grundsärskolans verksamhet
 • Information om situationen kring Covid-19 inom Sektor Lärandes verksamheter
 • Förskola i Ellös
 • Ny förskola i Svanesund
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Upphandling av skolskjuts
 • Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
 • Regional dialog om vuxenutbildning 2021
 • Samverkansprojekt mellan skola och individ- och familjeomsorgen
 • Läsårstider 2021/2022 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre