Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 11 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 83.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 119.4 kB)

Ärendelista

 • Situationen inom barnomsorgen
 • Information om regler för skolskjuts
 • Budget 2018 - Årsbokslut/Verksamhetsberättelse avseende Sektor Lärande
 • Anpassningar avseende budget 2019
 • Beslut om framtida former för verksamhetsbesök
 • Användning av statsbidraget "Likvärdig skola"
 • Yttrande över detaljplan för Högeliden 1:23 m fl i Henån
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre