Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 11 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 83.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 119.4 kB)

Ärendelista

 • Situationen inom barnomsorgen
 • Information om regler för skolskjuts
 • Budget 2018 - Årsbokslut/Verksamhetsberättelse avseende Sektor Lärande
 • Anpassningar avseende budget 2019
 • Beslut om framtida former för verksamhetsbesök
 • Användning av statsbidraget "Likvärdig skola"
 • Yttrande över detaljplan för Högeliden 1:23 m fl i Henån
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre