Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i januari

Måndagen den 14 januari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 januari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 65.2 kB)

Protokoll

Ärendelista

 • Interkommunal ersättning år 2019 samt bidrag till enskild verksamhet utanför Orust kommun
 • Budget 2019 - Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019, inklusive lokalförsörjningsplan 2019-2023 avseende Sektor Lärande
 • Kockutbildning inom vuxenutbildningen
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018
 • Beslut om framtida former för verksamhetsbesök
 • Skolinspektionens beslut efter genomförd tematisk kvalitetsgranskning
 • Öppna jämförelser 2018 - Grundskolan
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre