Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i januari

Måndagen den 14 januari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 januari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 65.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 120.5 kB)

Ärendelista

 • Interkommunal ersättning år 2019 samt bidrag till enskild verksamhet utanför Orust kommun
 • Budget 2019 - Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019, inklusive lokalförsörjningsplan 2019-2023 avseende Sektor Lärande
 • Kockutbildning inom vuxenutbildningen
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018
 • Beslut om framtida former för verksamhetsbesök
 • Skolinspektionens beslut efter genomförd tematisk kvalitetsgranskning
 • Öppna jämförelser 2018 - Grundskolan
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre