Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i juni

Måndagen den 8 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 juni
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 70.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 78.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

  • Upphandling av skolskjuts
  • Förskolan i Ellös
  • Ny förskola i Svanesund
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
  • Sektors information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre