Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i juni

Måndagen den 8 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 juni
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 70.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 78.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

  • Upphandling av skolskjuts
  • Förskolan i Ellös
  • Ny förskola i Svanesund
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
  • Sektors information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre