Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i juni

Måndagen den 7 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 7 juni
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 - Sektor Lärande
  • Avyttring av lös egendom inom Hantverksprogrammet, Orust gymnasieskola
  • Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
  • Information om lokaler - Sektor Lärande
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Orust Gymnasieskola och vuxenutbildning
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre