Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 9 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 maj 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om det pågående samverkansprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen
  • Information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation, läsåret 2022/2023
  • Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande
  • Remissvar på promemoria "Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning"
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
Återställ
Hjälp oss bli bättre