Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 10 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 maj
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
  • Budget 2022-2024 för Sektor Lärande
  • Svar på E-förslaget "Kulturskola/kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån
  • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 - Sektor Lärande
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre