Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 14 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 mars 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2021.
  • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022, statsbidraget Skolmiljarden
  • Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor Lärande
  • Skolornas arbete med högpresterande elever
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
Återställ
Hjälp oss bli bättre