Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 11 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 mars
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 80.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 131 kB)

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2018
 • Information om Heltidsprojektet inom sektor Lärande
 • Information om arbetet med barnkonsekvensanalys
 • Budgetuppföljning 2019 - Sektor Lärande
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Beslut om förändring av former för tillsynsbesök
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
 • Information kring verksamhetsbesöket i april 2019
 • Personalkostnader kring sjukskrivning inom Sektor Lärande
 • Vaktmästarorganisation - Sektor Lärande
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information om gjord analys kring studieresultat och betyg
Återställ
Hjälp oss bli bättre