Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 11 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 mars
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 80.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 131 kB)

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2018
 • Information om Heltidsprojektet inom sektor Lärande
 • Information om arbetet med barnkonsekvensanalys
 • Budgetuppföljning 2019 - Sektor Lärande
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Beslut om förändring av former för tillsynsbesök
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
 • Information kring verksamhetsbesöket i april 2019
 • Personalkostnader kring sjukskrivning inom Sektor Lärande
 • Vaktmästarorganisation - Sektor Lärande
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information om gjord analys kring studieresultat och betyg
Återställ
Hjälp oss bli bättre