Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 8 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 mars
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020 
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Beslut om tillfälligt avsteg av regler för skolskjuts vid växelvis boende och taxi till särskola
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
 • Beslut om fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
 • Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre