Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 8 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 mars
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020 
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Beslut om tillfälligt avsteg av regler för skolskjuts vid växelvis boende och taxi till särskola
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
 • Beslut om fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
 • Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Återställ
Hjälp oss bli bättre