Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 9 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 107.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 19 MB)

ProtokollPDF (pdf, 146.4 kB)

Ärendelista

 • Budget år 2021 - Sektor Lärande
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Upphandling av skolskjuts
 • Rapport avseende barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering och förändring av regler för barnomsorg
 • Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan år 2020
 • Områden för internkontrollplan år 2021 inom Sektor Lärande
 • Återkoppling kring arbetet med elevers skolresultat
 • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2021 (Sektor Lärande)
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre