Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 9 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 107.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 19 MB)

ProtokollPDF (pdf, 146.4 kB)

Ärendelista

 • Budget år 2021 - Sektor Lärande
 • Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
 • Upphandling av skolskjuts
 • Rapport avseende barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering och förändring av regler för barnomsorg
 • Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan år 2020
 • Områden för internkontrollplan år 2021 inom Sektor Lärande
 • Återkoppling kring arbetet med elevers skolresultat
 • Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2021 (Sektor Lärande)
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre