Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 11 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 97.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 145 kB)

Ärendelista

 • Information om projektet "En skola för alla"
 • Budgetuppföljning 2019 - Sektor Lärande
 • Budget 2020 - Sektor Lärande
 • Upphandling av skolskjuts
 • Revidering av regler för skolskjuts
 • Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan 2019
 • Områden för internkontrollplan år 2020 inom Sektor Lärande
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges Bästa Skolkommun 2019
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
 • Sektors information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
Återställ
Hjälp oss bli bättre