Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Onsdagen den 3 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 3 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om verksamheterna inom vuxenutbildningen och gymnasiet
  • Information kring revidering av regler för skolskjuts
  • Budget 2022-2024 - Uppdragsdokument för 2022-2024 och detaljbudget för 2022 för Sektor Lärande
  • Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
  • Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan för 2021
  • Områden för internkontrollplan år 2022 inom Sektor Lärande
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre