Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Onsdagen den 3 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 3 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Information om verksamheterna inom vuxenutbildningen och gymnasiet
  • Information kring revidering av regler för skolskjuts
  • Budget 2022-2024 - Uppdragsdokument för 2022-2024 och detaljbudget för 2022 för Sektor Lärande
  • Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
  • Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan för 2021
  • Områden för internkontrollplan år 2022 inom Sektor Lärande
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre